Leona plotová strieška 35

Plotová strieška Leona

Popis produktu


Leona plotová strieška 35 cm
Kat. č. Farba Rozmer
D/Š/V
KG/KS KS/EUR pal KG/EUR pal € s DPH
0883501 sivá 50x35x5 16,50 60 1010 5,96€
0883504 grafit 6,40€