Schody

Schody slúžia v exteriéri na rôzne účely. Na jednej strane kompenzujú výškové rozdiely, na druhej strane poskytujú väčšiu rozmanitosť v okolí domu a inak rozbíjajú monotónne miestnosti. Na rovných svahoch stačí nainštalovať jednotlivé schody, aby bola cesta prístupná hore. Schody vo vstupnom priestore, prispôsobené architektúre domu, vytvárajú  príjemný a harmonický vchod.