Leona plotová strieška 30

Plotová strieška Leona

Popis produktu

Leona plotová strieška 30 cm
Kat. č. Farba Rozmer
D/Š/V
KG/KS KS/EUR pal KG/EUR pal € s DPH
0873001 sivá 50x30x5 14,50 56 830 5,52€
0873004 grafit 5,96